« powrót do głównej

Informacje ogólne:

 1. W poniższym regulaminie określone zostały zasady korzystania z oprogramowania udostępnianego na stronie www.ciasteczka.eu
 2. Poprzez “oprogramowanie” rozumie się wtyczkę dostarczoną w postaci skryptu odpowiadającego za uruchomienie w witrynie komunikatu informującego o używaniu przez daną witrynę plików cookies 
 3. Poprzez “użytkownika” rozumie się każdą osobę prawną bądź fizyczną, która zdecydowała się skorzystać z oprogramowania ciasteczka.eu
 4. Poprzez “dostawcę” oprogramowania rozumie się właściciela domeny ciasteczka.eu

Warunki korzystania z oprogramowania:

 1. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne
 2. Poprzez zainstalowanie oprogramowania na swojej witrynie użytkownik akceptuje warunki niniejszego regulaminu
 3. Dostawca oprogramowania nie jest zobowiązany do świadczenia usług gwarancyjnych ani asysty technicznej
 4. Dostawca oprogramowania nie odpowiada za straty spowodowane stosowaniem skryptu przez użytkownika
 5. Korzystając z oprogramowania użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie naruszał dóbr osobistych oraz praw autorskich dostawcy oprogramowania
 6. Dostawca może bez podania przyczyn zakończyć rozwój I wsparcie dla wytworzonego oprogramowania
 7. Użytkownik korzystając z darmowej wersji oprogramowania wyrażają zgodę na przesyłanie plików cookies generowanych przez internautów do ciasteczka.eu w celu analizy ruchu oraz poprawnego zainstalowania I funkcjonowania oprogramowania

Informacje techniczne:

 1. Wtyczka została napisana w JavaScript wykorzystując framework jQuery
 2. Wtyczkę można dowolnie dostosować pod względem wyglądu wykorzystując style CSS
 3. Wtyczka została tak napisana, aby nie miała ona wpływu na działanie innych frameworków Prototype czy MooTools